شرکت طرح نویس در شهر

 خدمات ما: 

ارائه ایده سرمایه گذاری ،

 طرح امکان سنجی ( طرح توجیهی فنی و اقتصادی) ،

مشاوره جهت اخذ تسهیلات،

مطالعات بازار ،

اخذ مجوزهای لازم (جواز تاسیس)،

 

شرکت طرح نویس در کلیه شهر های ایران 

طرح توجیهی در بخش های: 

– طرح های توجیهی بخش انرژی و نیروگاهی

طرح های توجیهی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

طرح های توجیهی صنایع غذایی و دارویی

طرح های توجیهی شیمیایی، سلولزی و چرم

طرح های توجیهی الکتریکی و الکترونیک

طرح های توجیهی فلزی و ماشین سازی

طرح

تماس با ما

های توجیهی معدنی

طرح های توجیهی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی

طرح های توجیهی بخش خدمات