گواهینامه ها وحسن انجام کار

شرکت باتاب فيدار ماهان شماره ثبت 16965 شناسه ملي 14009368370   متخصص در امور مشاوره سرمایه گذاری با تلفیق دانش و تجربه نیروهای مجرب  خود در زمینه تهیه طرح های توجیهی، مطالعات بازار، امکان سنجی طرح ها، ظرفیت سنجی و  عارضه یابی … ادامه خواندن گواهینامه ها وحسن انجام کار